L'Extreme BH

There are few horses that honor their name as much as L'Extreme BH. A stallion that excels on all fronts and is the image of a potential Grand Prix horse. Anyone who wants to participate in contemporary sports at the highest level needs power, blood and attitude. Properties that are all deeple anchored in this pedigree.

On the side of his father, the pedigree from L'Extreme is purely made up with famous stallions. Father Cantoro, for example, jumped at the highest level, just like Calvaro Z, Quick Star and Narcos II. And that also applies in the case of the strong dam line from L'Extreme BH. 

Mother Shou d'Ouilly won with Catherine van Roosbroeck and David Joberti classes at 1.50m level. She follows in the footsteps of her mother Osiris d'Ouilly who jumped classes at 1.55m level with Laura Kraut and Marc Dilasser. Via Narcos II the line goes back to foundation dam Gardenia. This daugther from Graphit jumped at 1.60m level in her sporting. She is also the mother of Kronos d'Ouilly (1.60m, Gregory Wathelet) and Jubilee d'Ouilly (1.60m, Penelope Leprevost).

With its powerful and light-footed canter and its surplus of athletic ability, L'Extreme BH seems to have everything to make its dream pedigree come true.

L'Extreme BH has completed its performance test with a nice total of 83.5 points.

Horse type
Springpaard
Color
Donkerbruin
Year of birth
2016
Height
174 cm
Approved

KWPN

Fixed fee stud fee
€ 150,-
Stud fee pregnant
€ 645,-
Stud fee total
€ 795,-
Sperm available
Fresh
Available at

Stoeterij Black Horses:

- Carlo van Kaathoven

- Marja Wesslingh

Additional information

Dekvoorwaarden Nederland 2021 L’Extreme BH
Algemeen:
 Voor aanvang van de eerste inseminatie de merriegegevens
aanleveren
 Alle dekgelden zijn exclusief verzendkosten en BTW
 Het dekseizoen eindigt op 1 september 2021
 Het gustgeld bedraagt € 150, excl. BTW en verzendkosten, dit alleen bij
indienen van een gustverklaring opgesteld door een officiële
dierenarts vóór 15 oktober 2021
 Gustverklaring inleveren bij de hengstenhouder en het stamboek vóór
15 oktober 2021
 Stalgeld merrie met veulen € 10,-, zonder veulen € 6,- per dag
 Door het bestellen en ontvangen van het sperma, heeft de
merriehouder kennis genomen van onze dek- en betalingsvoorwaarden
en verklaart zich akkoord met deze voorwaarden
Diepvriessperma:
 Stoeterij Black Horses verkoopt geen losse rietjes, alleen per drachtige
merrie
 Niet gebruikte rietjes blijven te allen tijde eigendom van Stoeterij Black
Horses en moeten aan het eind van het seizoen naar ons teruggestuurd
worden evenals de lege rietjes
Embryo-Transplantatie en ICSI:
 Bij de eerste bestelling aangeven of het bestelde sperma gebruikt voor
embryo-spoeling of voor ICSI
 Begeleiding voor embryo-spoeling loopt via Stoeterij Black Horses, M.
Wesselingh. ICSI uitsluitend via een door Stoeterij Black Horses BV
erkend bedrijf
 Indien er geen ICSI geslaagd is, kan er opnieuw sperma besteld worden
voor deze merrie
 Dekgeld wordt per geslaagde embryo/ICSI in rekening gebracht, dit
geldt ook voor ingevroren embryo’s en als er meerdere embryo’s uit één
inseminatie worden gespoeld
 Merriehouder dient Stoeterij Black Horses BV vóór 15 oktober 2021 een
door de dierenarts of het ET center opgesteld en ondertekend overzicht
te bezorgen van het aantal geslaagde ICSI’s per merrie
 Indien de transplantatie van het ICSI niet succesvol is verlopen, geldt dit
overzicht als een gustverklaring (indien vermeld)
 Niet gebruikte rietjes voor ICSI blijven ten allen tijde eigendom van
Stoeterij Black Horses BV en moeten aan het eind van het seizoen naar
ons teruggestuurd worden evenals de lege rietjes
Aansprakelijkheid:
 Stoeterij Black Horses BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor schade, ziekte of letsel van mensen, dieren, vervoermiddelen of
anderszins
 De paarden verblijven bij ons en worden behandeld op risico van de
eigenaar
 Op ons bedrijf gelden de Algemene Dekvoorwaarden van de Bond van
Hengstenhouders zoals gedeponeerd bij Arrondisementsrechtbank te
Utrecht
Veterinaire begeleiding Embryo-transplantatie en reguliere dekkingen:
 Veterinaire begeleiding door dierenarts M. Wesselingh
 Voor merriebegeleiding wordt eenmalig € 140,00 (excl. BTW) in
rekening gebracht
 De merriebegeleiding geldt alléén voor de gynaecologische begeleiding
(opvoelen en scannen). Extra veterinaire kosten, zoals injecties,
bacteriologisch onderzoek, spoelen, antibioticabehandelingen en/of
operaties worden door Stoeterij Black Horses BV in rekening gebracht
bij de merriehouder
Dekgeld:
 € 795,-- excl. BTW per drachtige merrie of per geslaagde Embryo / ICSI

Stap: 7
Draf: 8
Galop: 8,5
Reflexen: 8,5
Techniek: 8
Vermogen: 8
Rijdbaarheid: 8,5
Instelling: 8,5
Aanleg als springpaard: 8,5
Totaal: 83,5

Pedigree


L'EXTREME BH

CANTURO

CANTUS

CALETTO I

MONOLINE

FARA

CALANDO I

ULARA II

SHOU D'OUILLY

CALVARO Z

CALETTO I

RIXA

OSIRIS D'OUILLY

QUICK STAR

ISIS D'OUILLY