Fernando

Een atletisch gebouwde hengst, bewezen op het hoogste niveau én een rechtstreekse zoon van For Pleasure. Hoe interessant wil je ze hebben? Fernando loopt sinds het eind van 2014 onder het zadel van Johnny Pals en deze ruiter hield woord toen hij zei dat we van deze KWPN-erkende en NRPS-gekeurde Holsteiner nog veel zouden gaan horen. Het duo brak in 2015 door naar het hoogste niveau en zette een knappe, opbouwende reeks resultaten neer. In 2016 werd de opwaartse lijn ‘gewoon’ doorgetrokken. Fernando behaalde goede klasseringen in diverse vijfsterren Grote Prijzen, zoals in Falsterbo en Dublin, waar hij ook dubbel nul bleef in de landenwedstrijd. Het mooiste resultaat was zijn vierde plaats in de prestigieuze hoofdrubriek van La Baule. Helaas kreeg hij in 2017 een blessure, maar gelukkig niet voor al te lang, want in 2018 meldde hij zich weer in de springpiste! 

Fernando behoort met al zijn kwaliteiten tot de smaakmakers van de zo succesvolle nafok van For Pleasure. De zelf onder Lars Nieberg en Marcus Ehning imponerend presterende voshengst gaf een hele rits wereldtoppers, met daarbij klinkende namen als Barron (Lucy Davis), Flora de Mariposa (Pénélope Leprevost) en Fit For Fun (Luciana Diniz). Fernando’s moeder Senna is daarnaast een dochter van een andere invloedrijke stempelhengst: de onverslijtbare Holsteinse grootheid Corrado I. Verderop in de moederlijn komen we via grootmoeder Evita, zij is zelf een dochter van de beroemde hengst Lord, uit bij Jamina. Uit de rechtstreekse nafok van deze halfbloedmerrie (v. Thuswin xx) kennen we ook de KWPN-hengst Silverstone (v. Champions du Lys) en zijn volle broer, de Zangersheide gekeurde Chuck Z.

Horse type
Springpaard
Color
Bruin
Year of birth
2006
Height
0 cm
Approved

KWPN, NRPS

Fixed fee stud fee
€ 150,-
Stud fee pregnant
€ 645,-
Stud fee total
€ 795,-
Sperm available
Frozen
Available at

Stoeterij Black Horses:

- Carlo van Kaathoven

- Marja Wesseling

Additional information

Dekvoorwaarden Nederland 2021 L’Extreme BH
Algemeen:
 Voor aanvang van de eerste inseminatie de merriegegevens
aanleveren
 Alle dekgelden zijn exclusief verzendkosten en BTW
 Het dekseizoen eindigt op 1 september 2021
 Het gustgeld bedraagt € 150, excl. BTW en verzendkosten, dit alleen bij
indienen van een gustverklaring opgesteld door een officiële
dierenarts vóór 15 oktober 2021
 Gustverklaring inleveren bij de hengstenhouder en het stamboek vóór
15 oktober 2021
 Stalgeld merrie met veulen € 10,-, zonder veulen € 6,- per dag
 Door het bestellen en ontvangen van het sperma, heeft de
merriehouder kennis genomen van onze dek- en betalingsvoorwaarden
en verklaart zich akkoord met deze voorwaarden
Diepvriessperma:
 Stoeterij Black Horses verkoopt geen losse rietjes, alleen per drachtige
merrie
 Niet gebruikte rietjes blijven te allen tijde eigendom van Stoeterij Black
Horses en moeten aan het eind van het seizoen naar ons teruggestuurd
worden evenals de lege rietjes
Embryo-Transplantatie en ICSI:
 Bij de eerste bestelling aangeven of het bestelde sperma gebruikt voor
embryo-spoeling of voor ICSI
 Begeleiding voor embryo-spoeling loopt via Stoeterij Black Horses, M.
Wesselingh. ICSI uitsluitend via een door Stoeterij Black Horses BV
erkend bedrijf
 Indien er geen ICSI geslaagd is, kan er opnieuw sperma besteld worden
voor deze merrie
 Dekgeld wordt per geslaagde embryo/ICSI in rekening gebracht, dit
geldt ook voor ingevroren embryo’s en als er meerdere embryo’s uit één
inseminatie worden gespoeld
 Merriehouder dient Stoeterij Black Horses BV vóór 15 oktober 2021 een
door de dierenarts of het ET center opgesteld en ondertekend overzicht
te bezorgen van het aantal geslaagde ICSI’s per merrie
 Indien de transplantatie van het ICSI niet succesvol is verlopen, geldt dit
overzicht als een gustverklaring (indien vermeld)
 Niet gebruikte rietjes voor ICSI blijven ten allen tijde eigendom van
Stoeterij Black Horses BV en moeten aan het eind van het seizoen naar
ons teruggestuurd worden evenals de lege rietjes
Aansprakelijkheid:
 Stoeterij Black Horses BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor schade, ziekte of letsel van mensen, dieren, vervoermiddelen of
anderszins
 De paarden verblijven bij ons en worden behandeld op risico van de
eigenaar
 Op ons bedrijf gelden de Algemene Dekvoorwaarden van de Bond van
Hengstenhouders zoals gedeponeerd bij Arrondisementsrechtbank te
Utrecht
Veterinaire begeleiding Embryo-transplantatie en reguliere dekkingen:
 Veterinaire begeleiding door dierenarts M. Wesselingh
 Voor merriebegeleiding wordt eenmalig € 140,00 (excl. BTW) in
rekening gebracht
 De merriebegeleiding geldt alléén voor de gynaecologische begeleiding
(opvoelen en scannen). Extra veterinaire kosten, zoals injecties,
bacteriologisch onderzoek, spoelen, antibioticabehandelingen en/of
operaties worden door Stoeterij Black Horses BV in rekening gebracht
bij de merriehouder
Dekgeld:
 € 795,-- excl. BTW per drachtige merrie of per geslaagde Embryo / ICSI

Stap: 7
Draf: 8
Galop: 8,5
Reflexen: 8,5
Techniek: 8
Vermogen: 8
Rijdbaarheid: 8,5
Instelling: 8,5
Aanleg als springpaard: 8,5
Totaal: 83,5

Pedigree


FERNANDO

FOR PLEASURE

FURIOSO II (VERTUOSO)

FURIOSO XX

DAME DE RANVILLE

GIGANTIN

GRANNUS (GRANNUS-GRANIT)

GOLDI

SENNA (CORDINA)

CORRADO I

COR DE LA BRYERE

SOLEIL

EVITA IV

LORD

JAMINA